Realizacje

W okresie działalności firma realizowała głównie zadania m.in. dla Polskiej Spółki Gazownictwa w zakresie przyłączy i sieci gazowych. Ponadto wykonywaliśmy szereg wewnętrznych instalacji gazowych w systemie zaprojektuj-wybuduj dla inwestorów prywatnych. Mamy również doświadczenie w przebudowach gazociągów – zmiana trasy gazociągu pod inną inwestycję, czy też wymiana starego gazociągu na nowy.

Realizowaliśmy zadania w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zarówno dla zamawiających z sektora prywatnego i publicznego.

Posiadamy doświadczenie w budowie sieci i przyłączy wodociągowych, wraz ze studniami dla inwestorów prywatnych, firm, jak i sektora publicznego.